ASUNTOS SOCIOS/AS NOR RUBBER

O 16 de xunio de 2018 celebrouse a Xunta Xeral de Socios. Todo aquel socio que queira a Acta da mesma pode solicitala nas oficinas da Sociedade

Tui a 20 de Xunio de 2018

 

Fdo.- O Presidente do Consello de Administración

Ado. José Manuel Vila Areal