accionistas

ASUNTOS SOCIOS/AS NOR RUBBER

O dia 25 de Xunio do ano 2017, celebrouse a Xunta Xeral de Socios de NOR RUBBER S.A.L., onde se aprobaron:  As contas do ano 2016, nombraronse os auditores para o ano 2017, adaptaronse os estatutos sociais as novas modificacions da lei de sociedades Laborais e foron elexidos os novos membros do Consello de Administración.